Capture.4.PNG

Mr.F

ReserVed

For Yang
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f7_edited

At 2 weeks old...

At 3 weeks old...

F2
F3
F4
F5
F6

At 4 weeks old...

F1
F1_edited
F4
F6
F7
F8

At 5 weeks old...

_MG_6425
_MG_6426
_MG_6428
_MG_6431
_MG_6432

At 6 weeks old...

_MG_6488
_MG_6489
_MG_6490
_MG_6491
_MG_6494

At 7 weeks old...

MrF.7.9
MrF.7.8
MrF.7.7
MrF.7.5
MrF.7.6
MrF.7.4
MrF.7.3
MrF.7.2
MrF.7.1

At 8 weeks old...

MrF.8.5
MrF.8.6
MrF.8.3
MrF.8.4
MrF.8.2
MrF.8.8
MrF.8.1
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

2001 Shibas of Piney Ridge

Trego, WI