Lacey.4

Mia

ReserVed

for Jennings
IMG_3456.JPG
Mia.2.1
Mia.2.4
Mia.2.5
Mia.2.3
Mia.2.2

At 2 weeks old...

At 3 weeks old...

Mia.3.8
Mia.3.5
Mia.3.6
Mia.3.3
Mia.3.1
Mia.3.2
Mia.3.7
Mia.3.9
MIa.4
MIa.4.9
MIa.4.8
MIa.4.7
Mia.4.5
MIa.4.6
MIa.4.4
MIa.4.3
MIa.4.2
Mia.4.1

At 4 weeks old...

At 5 weeks old...

Mia.5.3
Mia.5.9
Mia.5.7
Mia.5.8
Mia.5.4
Mia.5.5
Mia.5.6
Mia.5.1
Mia.5.2

At 6 weeks old...

Mia.6.6
Mia.6.9
MIa.6.4
Mia.6.8
Mia.6.1
Mia.6.2
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

2001 Shibas of Piney Ridge

Trego, WI